Update: voorzorgsmaatregelen coronavirus QRS (OneMed)


Om besmettingen met het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, is een zeer zorgvuldige aanpak van groot belang. Binnen QRS hanteren wij daarom protocollen volgend op de richtlijnen van het RIVM. De veiligheid en gezondheid van onze klanten, relaties en medewerkers staan voorop. Zonder de continuïteit van onze medische dienstverlening in gevaar te brengen. De juiste medische hulpmiddelen op de juiste tijd en op de juiste plaats blijven leveren, heeft immers onze allerhoogste prioriteit.

Onze aanpak tegen het virus startte met interne protocollen die sinds 28 februari van kracht zijn gegaan in onze organisatie. Hierin staan maatregelen naar landelijke richtlijnen opgenomen, zoals een zorgvuldige hygiëne en geen handen schudden. In maart hebben we onze maatregelen continu verder aangescherpt naar aanleiding van de nieuwste adviezen van RIVM. Zoals voldoende afstand houden ook op de werkvloer, het zoveel als mogelijk vermijden van sociale contacten en overleggen telefonisch en online houden.

Het distributiecentrum van CB, onze logistieke partner, is gewoon vol in bedrijf. Hierbij geldt dat leveringen van QRS prioriteit hebben omdat wij medische hulpmiddelen leveren die op dit moment van cruciaal belang zijn. CB volgt net als iedere organisatie de ontwikkelingen rondom het coronavirus en staan in nauw contact met de GGD en bedrijfsarts. Zij laten o.a. om handcontact te voorkomen de chauffeurs zelf voor de pakketten tekenen op hun tablet of papieren pakbon en overhandigen deze niet meer aan de klant. In verband met de aangescherpte corona maatregelen, heeft PostNL op de sorteercentra wat vertraging opgelopen. Hierdoor kan het wat langer duren voordat zendingen verwerkt en afgeleverd worden. Wij staan in nauw contact met CB en als er zaken veranderen, ondernemen wij actie en houden wij u uiteraard op de hoogte. Voor alle maatregelen die vanuit CB worden genomen, verwijs ik u naar hun website.

We realiseren ons dat de genomen maatregelen impact kunnen hebben op u en onze collega’s. We sluiten niet uit dat verdergaande maatregelen nodig kunnen zijn. Deze zijn momenteel echter nog niet aan de orde. Wel hebben we ons actief voorbereid met een gedegen continuïteitsplan. Naar aanleiding van landelijke veranderingen brengen we, indien nodig dagelijks, aangescherpte aanpassingen in het plan aan waar nodig.