Facilitair

Facilitair

FacilitairGekeken naar facilitair, zijn wij specialist op het gebied van hygiëne en infectiepreventie binnen de gezondheidszorg. Producten zoals verpulveraars, ruimte- en mobiele apparaten t.b.v. desinfectie.

Hygiëne is een erg belangrijk begrip binnen de gezondheidszorg, regel- en wetgeving zal steeds strenger worden, dit is gebleken uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ. Volgens het IGZ besteden zorginstellingen nog te weinig aandacht aan hygiëne en infectiepreventie en zullen zij strenger toezicht houden.

Een belangrijk doel binnen de medical solution facilitair is het stimuleren van een afname aan infecties binnen de gezondheidszorg door meer bekendheid te geven aan alle belangrijke aspecten voor een goede inrichting van spoelruimtes en gebruik van efficiënte afvalverwerking.

Infectiepreventie
Op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zijn wij gespecialiseerd in de verpulveraars van DDC Dolphin, pulpproducten van Curas e.d..

Klik hier voor onze producten.

** Voor het melden van storingen dient contact te worden opgenomen met onze afdeling techniek (088-7305825).