Themes

We are constantly developing  Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en passen het assortiment continu aan op de wensen en behoeften van onze klant door in te spelen op actuele thema’s. Naast de wensen en behoeften van de klant zijn er ook actuele thema’s die spelen binnen onze branche. Graag laten wij zien hoe  en met welke producten we voordeel kunnen behalen t.o.v. de thema’s.

Cost savings
Everybody prefers to have as much as possible, with the best quality and for the lowest price as possible. Prices within the healthcare branche are often very high and it comes with major investments. We always think along the customer and try to find the best solution for both parties.
Wij denken altijd met de klant mee en proberen voor beide partijen de beste oplossing te vinden. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen die zorgen voor een verlaging van de kosten óf na loop van tijd geld gaan opleveren.

Hygiene and infection prevention
Uit onderzoek van het IGZ is gebleken dat veel zorginstellingen niet voldoen aan de voorgeschreven richtlijnen. Vandaar dat zij steeds strenger toezicht zullen gaan houden. Wij bieden een breed aanbod van diverse producten waarbij hygiëne en infectiepreventie hoog in het vaandel staan. Voor iedere vraag van onze klant, zullen wij zorgen voor een passende oplossing die voldoet aan wet- en regelgeving.

Efficiency/time-saving
Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat er met ‘minder personeel’ juist steeds meer werk moet worden verzet. Dit betekend er steeds effectiever gewerkt moet gaan worden om tijdsbesparing te realiseren. Wij bieden een grote diversiteit aan producten waarmee we binnen de medische sector vaak één bedrijf voor 90% kunnen voorzien van alle benodigdheden. Het aantal leveranciers verlagen is op dit moment een ‘hot item’ aangezien het niet alleen tijdsbesparing oplevert. Vaak gaat dit gepaard met kostenbesparingen.

Medication safety
Bij zowel het verstrekken van verschillende soorten medicatie als het toedienen van medicatie op de operatiekamer, staat veiligheid voorop. QRS draagt hier op verschillende manieren aan bij. We hebben in 2015 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door Medvalue, gericht op het voorkomen van medicatiefouten op de OK. Ook hierbij draait het niet alleen om veiliger werken, maar gaat dit gepaard met het besparen van kosten.