Ultrasound Simulatie

Ultrasound simulatie

 

De belofte van betere patiënt resultaten door Ultrasound simulatie.

De opkomst van medische echografie voor beoordeling aan het bed, diagnostiek, perioperatieve monitoring en onder ultrasound geleide interventies wordt aangedreven door verbeteringen van de technologie, kosteneffectiviteit en steeds meer klinische aanwijzingen voor betere resultaten en minder complicaties. De waarde van echografie wordt nu algemeen erkend en gezien als “de stethoscoop van de toekomst”.

Het gebruik van ultrasound kan de behandeling van patiënten en hun resultaten verbeteren, maar de effectiviteit ervan is sterk afhankelijk van de vaardigheid van de gebruiker. De snelle groei van echografie heeft geresulteerd in een behoefte aan effectieve trainingen.

Deze trainingen moeten:

  • Voldoen aan de specifieke opleidingseisen op basis van de achtergrond en specialiteit van de trainee.
  • De trainee de mogelijkheid bieden om vaardigheden op te bouwen die nodig zijn om echografie toe te passen in de klinische praktijk.
  • Patiënt risico’s minimaliseren.
  • Deelbaar zijn, om efficiënt in te kunnen spelen op de enorme vraag naar de training/opleiding.

Het portfolio aan ultrasoundsimulatoren van CAE Healthcare maakt gebruik van  innovatieve technologie, traint beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om echografie te gebruiken in talrijke klinische settings, biedt een opleidingsmogelijkheid met een minimum aan  instructeurs en zorgt voor een risicovrije klinische praktijk zonder echte patiënten.

Het volledige spectrum van CAE’s Ultrasound Simulatie producten is hieronder te vinden. Voor meer informatie neem contact op met onze specialist, 06-21890787, hij helpt u graag verder!