Arcomed infuuspompen voor Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep

Interview gehouden met Roel Matulessy, één van de teamleiders van de afdeling Medische Techniek. Roel zijn aandachtsgebied omvat o.a. de infuuspompen, daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en cardiologie.

 

Nieuwe infuuspompen

Bij het uitvoeren van een marktonderzoek, was Arcomed één van de mogelijke merken ter vervanging van de oude infuuspompen. QRS kwam als leverancier naar voren, dit was de start van een intensieve en goede samenwerking.

De spuitpompen en volumetrische pompen voldoen aan nagenoeg alle eisen uit het pakket van eisen zoals o.a. de eenvoudige bediening, uniforme vormgeving en de wijze waarop het geheel kan worden gecombineerd in een dockingstation.

Daarnaast moet de volumetrische pomp met andere merken infuussets kunnen werken waardoor de keuze voor de volumetrische infuuspomp viel op de Volumed VP 7000 Classic. Verder was de koppeling aan HIX PDMS een belangrijke eis. Sinds 22 juni is HIX binnen Noordwest Ziekenhuisgroep in gebruik genomen zo ook de koppeling met de infuuspompen.

Volumed 7000 Infuuspomp

Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep zijn alle afdelingen op beide locaties voorzien van Arcomed infuuspompen, met uitzondering van de TCI- en PCA pompen, deze zijn buiten de scope van dit project gebleven.

 

Proefplaatsing en implementatie

Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de pompen van drie verschillende merken  tijdens de proefplaatsing beoordeeld door key-users van betrokken afdelingen. Deze beoordelingen werden gehouden in groepen, in klassikaal verband. Iedere key-user gaf een beoordeling volgens vooraf gestelde beoordelingscriteria. Ook was hier ruimte voor het geven van een persoonlijke mening. Uiteindelijk kwam na de inventarisatie van alle beoordelingen de voorkeur voor  Arcomed Infuuspompen naar voren.

De implementatie van de infuuspompen is in twee fasen uitgevoerd. Eerst de spuitpompen en vervolgens de volumetrische pompen. Er is begonnen met een training voor de key-users. Vervolgens was het van groot belang dat de e-training, verzorgt door LeQuest, door alle eindgebruikers werd gevolgd, zodat de key-users de gelegenheid kregen om hun collega’s te trainen. Hiervoor hebben alle afdelingen één of meerdere infuuspompen ontvangen om te kunnen oefenen. Na de periode van training, zijn de pompen aan alle afdelingen uitgeleverd.

 

Contact en informatieoverdracht

De informatieoverdracht is door de afdelingen binnen Noordwest Ziekenhuisgroep als prettig ervaren. Roel Matulessy: “QRS heeft veel tijd gestoken in het trainen van de key-users. Dit heeft mede bijgedragen aan de succesvolle ingebruikname van de pompen. Ook de e-training is duidelijk een meerwaarde geweest in de succesvolle ingebruikname.”. Kortom: “Er is door QRS constructief meegedacht in het gehele traject van aanschaf tot implementatie.”. 

 

Daadwerkelijk gebruik

Na het gehele traject van proefplaatsing en implementatie is daar dan eindelijk het daadwerkelijke gebruik! Hierover zegt Roel Matulessy: “Opvallend is dat er weinig klachten zijn van de gebruikers, bij eerdere vervangingen van infuuspompen was het aantal klachten veel hoger.”.

Er zijn een aantal defecte infuuspompen aangeboden waarbij kwetsbare onderdelen defect waren, wat deels te maken heeft met gebruikersfouten. Dit zijn punten die we samen met Noordwest Ziekenhuisgroep moeten oppakken in de nazorg om ervoor te zorgen dat iedereen op een fijne én uiteraard veilige manier met de apparatuur kan werken.

Namens QRS willen wij uiteraard Roel Matulessy bedanken voor alle hulp tijdens deze periode en voor de mooie woorden over ons team. Wij hopen dat er binnen Noordwest Ziekenhuisgroep met plezier gewerkt kan worden met de infuuspompen en hopen op een langdurige samenwerking!
LeQuest
Daarnaast willen wij LeQuest bedanken voor de goede hulp en ondersteuning gedurende het gehele traject.